Search for:
หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย
หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย

หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย

หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหานี้จะช่วยทำให้คุณตกลงใจเลือกมองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะว่าพวกเราได้นำเนื้อหาอย่างคร่าวๆของละครมากับเรื่องย่อให้ทุกคนได้อ่าน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลา ตามไปอ่านกันดีกว่าจ้ะ ว่าละครไทยย้อนยุคที่พวกเราเอามารีวิวในวันนี้ จะมีเรื่องมีราวอะไรบ้าง

พระสุริโยไท (สวมบทวัยรุ่นโดย พิมลรัตน์ มองดูลยลูก)

ทรงเจ้านายข้างเหนือวงศ์สกุลพระตก ตั้งแต่พระชนมายุ 15 ปี ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเยาวราช จากวงศ์สกุลทองคำภูเขามิคือ พระเฑียรราชา (สวมบทบาทวัยรุ่นโดย วิทยา โกมลการเป็นไปกานต์) บุตรชายขององค์อุปราช พระเช่นตยา (สุเชาว์ ดงษ์สวยงาม) กับพระสนม ซึ่งครองบ้านครองเมืองพิษณุโลกอยู่ในขณะนั้น

เมื่อสมเด็จพระรามาหัวหน้าที่ 2 (พิศาล อัครเศรณี) ตายในปี พุทธศักราช 2072 ๒๐๗๒ ซึ่งเป็นปีที่ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏ พระเช่นตยาก็เลยได้ขึ้นครองราชย์ ทรงชื่อหน่อพุทธังกูร หนังอิงประวัติศาสตร์ ไทย ทุกท่านเสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับในกรุงศรีอยุยงยาเมืองหลวง พระเฑียรราชา (รับบทบาทวัยชายหนุ่มโดย ศรัณยู สกุลแจ่มแจ้ง) รวมทั้ง พระสุริโยไท (สวมบทสาวโดย คุณหญิง หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภิรมย์จงรักภักดี) มีโอรสบุตรสาวทั้งนั้น 5 ท่านหมายถึงพระราเมศวร (เกียรติแรงนุภาพ), พระมหินทร (อภิญญ์ รัชตะหิรัญ), พระบรมดิลก (ชามพูนท สีขาวสกุล), พระสวัสดิราช (พิมลรัตน์ มองดูลยลูก) รวมทั้ง พระเทวดากษัตรี (จีระความสนุกสนาน ธุระผสาน) ประทับอยู่ในวังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราชเมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธังกูร สวรรคตด้วยโรคฝีดาษ

พระไชยราชา (ดงษ์พัฒน์ วชิรบรรต้อง) ผู้ซึ่งดำรงพระขั้นเป็นพระอุปราช น่าจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แม้กระนั้นหน่อพุทธังกูรทรงขอให้ รัฏฐาธิราชกุมาร (เด็กชาย ลูคัส อดัม บุญธนาธุระ) พระลูกชายวัย 5 ปี อันกำเนิดแต่ว่าพระอัครชายา (ชาติชั้นวรรณะษา ทองคำยอดเยี่ยม) วัย 17 ปี เป็นผู้ขึ้นครองราชย์แทน ระหว่างนั้น บ้านเรือนถูกบริหารโดยเจ้าขุนมูลนายผู้ไม่ซื่อสัตย์ กินสินบนเถลิงอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าพระยายมราช (มีอำนาจ นาครัตน์) พ่อของพระอัครชายา

ตำนานสมเด็จพระพระราชา 1 องค์รับรองหงสา พ.ศ. ๒๑๐๖

พระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีบุเรงท่วม ทรงกรีฑากองทัพเข้าตีแว่นแคว้นอยุธยา โดยได้ยึดครองหัวเมืองข้างเหนืออันมี “เมืองพิษณุโลก” เป็นราชบุรี ได้ได้ผลสำเร็จเสร็จ ตอนนั้น “สมเด็จพระมหาธรรมราชา” (กษัตริย์ครองบ้านครองเมืองพิษณุโลก – พระราชพ่อของสมเด็จพระพระราชา หรือ ท่านดำ) ต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าบุเรงท่วม เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตราษฎรไม่ให้ควรจะมีภยันตราย และก็จำเป็นต้องยอมร่วมกระบวนกองทัพประเทศพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยา

ศึกคราวนั้น “สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ” พระราชาอยุธยา ทรงยอมสนทนาหย่าศึกกับประเทศพม่ามอญ รวมทั้ง มอบช้างเผือก ๔ เชือก อีกทั้งให้ “สมเด็จพระราเมศวร” (ราชลูกชาย) เสด็จไปประทับยังนครหงสาวดีตามพระหวังของกษัตริย์ประเทศพม่า ข้าง “สมเด็จพระมหาธรรมราชา” ก็ต้องเสนอตัว “สมเด็จพระพระราชา” ราชบุตรชายองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุได้เพียงแค่ ๙ อายุ ไปเป็นองค์รับรอง ประทับยังหงสาประเทศด้วยเหมือนกัน

ด้วยพระความสามารถสามารถด้านพิชัยยุทธ อีกทั้งองอาจอาจหาญ “สมเด็จพระกษัตริย์” ก็เลยทรงเป็นสุดที่รักปรารถนาของ “พระผู้เป็นเจ้าหงสาวดี บุเรงท่วม” ราวกับพระราชลูกร่วมสายสันตติวงศ์ แลทรงมีสายพระเนตรยาวไกล มีความคิดเห็นว่าสืบไปตรงหน้า “สมเด็จพระกษัตริย์” จะได้ขึ้นยิ่งใหญ่ในอุษาคเนย์ประเทศ ก็เลยทรงปลูกฝังให้สมเด็จพระพระราชาผูกใจรักแผ่นดินหงสา เพื่อจะได้อาศัยเป็นผู้สืบอำนาจอุปการะอาณาจักรซึ่งท่านทรงตั้งขึ้นด้วยความยุ่งยาก แลหาได้วางใจในโอรส “พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง” แล้วก็พระราชหลาน “มังกยอชวา” ด้วยทรงมองเห็นว่าราชสกุลทั้งคู่ท่านนั้น หาได้เป็นผู้ทรงความดี เหตุนี้ก็เลยเป็นชนวนให้ “พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง” และก็ “ราชบุตรชายมังกยอชวา” ขัดใจทั้งยังผูกใจอิจฉาริษยา “สมเด็จพระกษัตริย์” ตลอดมา

ตำนานสมเด็จพระพระราชา 2 ประกาศอิสรภาพพุทธศักราช 2114

“สมเด็จพระมหาธรรมราชา” ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีบุเรงท่วมตั้งขึ้นเป็นกษัตริย์ครอบครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระมหินทราธิราชขอความปรานีเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชทรงเป็นอุปราชครองบ้านครองเมืองพิษณุโลกเมื่อพระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีบุเรงท่วมสิ้นพระชนม์ในปี พุทธศักราช 2124 “พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง” ขึ้นครองราชย์สืบแทน แล้วก็ตั้งพระลูกชาย “มังสามเกียด” ขึ้นเป็น “พระมหาอุปราชา” รัชทายาท ในการนี้เจ้าผู้ครองนครอาณานิคมทั้งหลายแหล่จำเป็นต้องมาร่วมแสดงความสวามิภักดิ์ รวมทั้งพระมหาธรรมราชาแล้วก็สมเด็จพระพระราชาด้วย

ในตอนที่เจ้าฟ้าเมืองคังมิได้เสด็จมาร่วมพิธีสำคัญคราวนี้ ส่งผลให้พระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงมอบหมายให้พระมหาอุปราชา, พระราชหลาน “นัดหมายจินหน่อง” พระลูกชายเจ้าผู้ครองนครโคนงอู,  หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย แล้วก็สมเด็จพระกษัตริย์ช่วยเหลือกันเข้าโจมตีเมืองคัง แม้กระนั้นพระมหาอุปราชากลับสั่งให้สมเด็จพระกษัตริย์เข้าตีเป็นกองทัพท้ายที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ากองทัพของท่านแล้วก็นัดหมายจินหน่องจะบรรลุผลสำเร็จ แม้กระนั้นปรากฏว่าสมเด็จพระกษัตริย์ทรงมีชัยชนะในศึกเมืองคังนี้ สามารถจับเจ้าฟ้าเมืองคังรวมทั้งพระบุตรี “เลอขิ่น” กลับมาได้ รัชทายาทหงสาวดีและก็ราชนิเราลข้างประเทศพม่าซึ่งเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่เยาว์วัยก็เลยขุนข้องหมองใจเคียดแค้นสมเด็จพระกษัตริย์เป็นสองเท่า

ถัดมาเมื่อกำเนิดศึกอังวะ พระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงให้สมเด็จพระพระราชานำกองทัพมาช่วยรบ แม้กระนั้นพระมหาอุปราชากลับใช้โอกาสนี้คิดแผนลอบปลงพระชนม์ เวลาที่สมเด็จพระกษัตริย์ทรงยั้งกองทัพอยู่ในเมืองแครง แต่ว่าข่าวสารการลอบปลงพระชนม์ได้ล่วงรู้ถึงสมเด็จพระพระราชาผ่านทางพระมหาเถรกระจกเงา สมเด็จพระพระราชาก็เลยถือเหตุการลอบปลงพระชนม์สำหรับการประกาศอิสรภาพตัดมิตรภาพกับหงสาวดี แล้วก็ต้อนคนประเทศไทยชาวมอญคืนนครหลวง

ข้างหงสาวดีเมื่อทราบดีว่าการลอบปลงพระชนม์ไม่เป็นผลสำเร็จ

ก็เลยให้นายทัพสุระกำมารีบนำกองทัพออกติดตามกองทัพของสมเด็จพระพระราชา สุดท้ายก็กองทัพหงสาวดีก็ตามมาถึงในระหว่างที่สมเด็จพระกษัตริย์รวมทั้งไพร่พลกำลังผ่านแม่น้ำ  หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย และก็ศึกคราวนี้สมเด็จพระนเศวรทรงใช้พระแสงสว่างปืนต้นยิงผ่านแม่น้ำสะโตงถูกแม่ทัพสุระกำมาตายบนคอช้าง กองทัพประเทศพม่าก็เลยถอบกลับกลับไป

ละครไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านพวกเรามาหลายสิบปี ทั้งมีการปรับปรุงโดยตลอดบ่อยมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านของบทละคร, คอสตูม, เครื่องไม้เครื่องมือประกอบฉาก รวมทั้งยังรวมทั้งเอฟเฟกต์ต่างๆอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในจำพวกละครยอดนิยมในยุคนี้ก็คือ ละครไทยย้อนยุค เนื่องจากว่าละครชนิดนี้จะนำพวกเราย้อนกลับไปสู่ช่วงในสมัยสมัยก่อนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์รวมทั้งวัฒนธรรม สิ่งพวกนี้เป็น กลิ่นที่อดีตกาลที่เหล่านักเขียนรวมทั้งผู้กำกับถือมาแปลความหมายในแบบของตนเอง ทำให้แต่ละเรื่องมีข้อดีแตกต่าง มีการวางพวกเค้าเรื่องหรือเบื้องหลังที่แตกต่าง บางเรื่องก็ย้ำความรักเป็นหลัก หรือบางเรื่องก็บางทีก็อาจจะย้ำการบ้านการเมือง แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแถวไหนก็ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ละครไทยย้อนยุคน่าติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะ

ตำนานสมเด็จพระกษัตริย์มหาราช 3 ยุทธกองทัพเรือ

การประกาศเอกราชที่เมืองแครง แล้วก็ฆ่าสุระกำมาเหนือยุทธภูมิฝั่งแม่น้ำสะโตงของ “สมเด็จพระพระราชามหาราช” (สมเด็จพระพระราชา) ในปีพ.ศ. 2127 ได้สร้างความผวาแก่ “พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรง” องค์พระราชาหงสาวดีท่านใหม่ ด้วยเกรงว่าการขัดขืนของอยุธยาในคราวนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้าเมืองขึ้นที่ขึ้นอยู่กับหงสาวดีอาศัยเลียนแบบตั้งตัวเอาใจออกห่างตาม แม้กระนั้นจนกระทั่งใจด้วยติดพันศึกอังวะ ก็เลยจำเป็นต้องส่งเพียงแค่กองทัพ “พระยาพะสิม” แล้วก็ “พระผู้เป็นเจ้าจังหวัดเชียงใหม่” เข้าชิดกรุงศรีอยุธยา ทางหนึ่งนั้นพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงทรงประมาทสมเด็จพระกษัตริย์ ด้วยมีความคิดเห็นว่ายังอ่อนพระอายุอาจไม่บางทีอาจจัดการผู้นำกองทัพผู้ชาญณรงค์ทั้งคู่ได้ ทางหนึ่งก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยายังระบมแต่ว่าคราวการรบเสียกรุง ไพร่พลของกินยังไม่บริบูรณ์อาจยากจะรักษานครหลวง

คราวนั้นเมียนมาร์มอญชูเข้ามาเป็นศึกขนาบถึง 2 ทาง กองทัพพระยาพะสิมชูเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เลยล่วงเข้ามาถึงดินแดนสุพรรณ ส่วนพระผู้เป็นเจ้าจังหวัดเชียงใหม่-นรธาเมงสอมาจากตอนเหนือ นำกองทัพบุกลงมาตั้งแคมป์ถึงที่หน้าบ้านสระเกศา ตำบลเมืองจังหวัดอ่างทองเสียงเล่าลือการชนะศึกของสมเด็จพระกษัตริย์บ่อยมากหลายคราเลื่องลือไกลถึงแผ่นดินแถว “เจ้ากรุงบริเวณ” ไม่ได้ทอดธุระ ได้ลอบส่งจารชนคนจีนความสามารถกล้านามว่า “พระยาจีนจันเหม็นตุ” มาลอบสืบความที่กรุงศรีอยุธยาแต่ว่าโดนจับพิรุธได้กระทั่งจำต้องลอบตีสำเภาหนีกลับกรุงบริเวณ

สมเด็จพระกษัตริย์ทรงนำทัพเรือออกตามจนถึงกำเนิดยุทธกองทัพเรือ แต่ว่าพระยาจีนจันตุๆหนีพ้นได้ เมื่อเจ้ากรุงแถวได้รู้เกียรติคุณการณรงค์ของพระพระราชาก็เลยเปลี่ยนแปลงใจหันมาสานความเป็นมิตรกับอยุธยา รวมทั้งส่ง “พระศรีทองราเชนทร์” ผู้น้องชายมาช่วยอยุธยาทำศึกสงครามหงสา หนังอิงประวัติศาสตร์ไทย  ถ้าเกิดแต่ว่าพระศรีทองผู้นี้ไม่เหมือนกับเจ้ากรุงแถวเพราะว่าหาปรารถนาพึงพอใจสร้างมิตรด้วยอยุธยา การได้พระศรีสุพรรณฯ มาเป็นเพื่อนศึกก็เลยคล้ายอยุธยาได้มาซึ่งหอกข้างแคร่

ตำนานสมเด็จพระพระราชามหาราช ภาค อวสานหงสา

ในหนังชุดนี้ และก็เป็นภาคที่ผู้ผลิตรับรองว่าจะเป็นภาคสุดท้ายแน่ๆ ซึ่งก็อาจจริงด้วยเหตุว่า…Spoil เลยละกัน…ภาคนี้เดินเรื่องจนกระทั่งในเวลาที่พระพระราชาสิ้นพระชนม์ ถ้าเกิดยังจะทำต่ออีกก็คงจะเป็นตำนานสมเด็จพระเอกาทศรถยนต์ (ภาค พวกเราจะประพฤติตามคำสัญญา) แต่ว่าคงจะไม่ทำ เพราะเหตุว่ารัชสมัยพระเอกาทศรถยนต์ไม่ค่อยมีสงคราม ประวัติศาสตร์ที่ไทยเรียนกันส่วนมากเป็นประวัติศาสตร์การศึก หนัง/ละครแนวพีเรียดประวัติศาสตร์ส่วนมากก็เลือกทำกันแม้กระนั้นตอนการสู้รบเป็นหลัก ในขณะที่จริงๆก็ทำฉากการศึกกันได้ไม่ค่อยดีเท่าใด

ก่อนที่จะออกนอกประเด็นไปไกล ขอกลับเข้าประเด็น… จริงๆตอนภาค 5 ยุทธหัตถี ก็มีการโปรโมตกันว่าโน่นจะเป็นภาคสุดท้ายแล้ว อุตส่าห์ทำเพลงสนามรบท้ายที่สุดมาโปรโมต แม้กระนั้นในที่สุดก็ทำภาค 6 ต่อ เพราะเหตุว่าถ่ายเหลือไป แล้วก็ผู้ผลิตยังไม่สบอารมณ์กับฉากจบของภาค 5 เยอะแค่ไหน ส่วนที่โปรโมตกันไปว่าภาคก่อนที่จะเป็นภาคสุดท้ายก็ช่างเถอะ เนื่องจากว่าผู้ผลิตไม่ใช่คนพูดว่าโน่นเป็นภาคสุดท้าย เป็นค่ายที่โปรโมตเป็นคนบอกต่างหาก (ในขณะนั้นราวกับจะมีปัญหากันด้วย เนื่องจากว่าท่านมุ้ยก็มิได้ไปร่วมงานเปิดตัวภาค 5)

หนังตั้งชื่อภาคเสียสุดแรงต้อนรับ AEC ว่า “อวสานหงสา” เล่าราวเรื่องข้างหลังการยุทธหัตถี พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงกำเนิดความคลั่งจากการสูญเสียพระลูกชาย ก็เลยพูดให้นำทหารที่ตามไปรบไปประหารเสียหมด และก็ยังลงมือฆ่าพระสุวรรณกัลยาณี พระเชษฐน้องหญิงของพระกษัตริย์ด้วย ทำให้พระกษัตริย์แค้นเคืองก็เลยเคลื่อนพลไปบุกหงสาวดี หวังจะฆ่าพระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงให้ได้

โปรโมชั่น

สมัครใหม่ฝาก 300 รับ 400 บาท ฝาก 500 รับ 700 บาทTurn Over 5 เท่า

โปรย้ายค่าย รับโบนัส 100% ของยอดฝาก

ฝากแรกของวัน รับโบนัส 5% สูงสุด 1,000 บาท Turn over 10 เท่า

เพื่อนฝากครั้งแรกรับ 20% สูงสุด 300 บาท

คืนยอดเสีย 4.8% สูงสุด 7,000 บาท

สอบถามข้อมูล ได้ที่ Line @viewbet369

 

บาคาร่า 888

https://lauramoraniglesias.com/

 

หนังไทย
หนังไทย

หนังไทย

หนังไทย My Rhythm มายริทึ่ม : เรื่องราวหลับ ฝัน มัน ตื่น สุดป่วน เริ่มขึ้นเมื่อ หรูหรา (คริส พีรวัส แสงสว่างโพธิรัตน์) มือกลองสุดเทวดา อีหรูหราสูงทะลุเพดาน ฝันว่าวันใดวันหนึ่งจะดังแบบวง Bodyslam โดยมี ชัช Bodyslam เป็นเสมือนไอดอลของเขา แม้กระนั้นหรูหราดันเป็นโรคแปลกโรคหนึ่งคือ

โก้จะหลับได้ทุกแห่ง อยู่ๆก็วูบหลับแบบไม่รู้ตัว มันเลยเป็นอุปสรรคกับสิ่งที่หรูหราฝันไว้ แต่ว่าแล้ววันหนึ่งหรูหราก็เจอกับ ส้ม (ฝ้าย บุญสิตา อินทาปัจ) สาวแบ๊วผ่องใส ช่างจินตนาการ เพื่อนเก่าสมัยมัธยม ส้มทำให้โก้อยากฟอร์มวงดนตรี เก๋เลยเข้าไปอยู่วงเดียวกับ ยอด มือกีตาร์สุดเนิร์ดจอมป่วนปั่น และก็ ตุ๋ย มือเบสที่เงียบเป็นเป่าสาก ไม่พูดไม่จา แถมได้รุ่นพี่เด็กซิ่วจอมโหดเหี้ยม เรียนอย่างไรก็ไม่จบสักครั้งอย่าง โฉด มาเป็นนักร้อง

พี่นาค 3

หล่อแน่นขาวใส มีน พีพระอาทิตย์ชญ์ อรรถชิตสโผลงพร เสริมกองทัพจากสุดหล่อเด่น แชมป์ ชนาธิป โพธิ์ทองคำ ภาค 1-2 ผสมความฮากับหลอนได้โดนอยู่ จึงไม่แปลกที่ ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จะสร้างต่อภาค 3 จะยังคงแรงต่อ หรือว่าพอเพียงแค่ภาค 3 เปิดกล้องบวงสรวงไปแล้วสิ้นปีที่แล้ว ยังจำต้องรอยาวๆไปก่อน

ร่างทรง The Medium (2021)

เรื่องย่อ: เรื่องราวครอบครัวร่างทรงที่เกิดในภาคอีสานของประเทศไทยที่มีความเชื่อในเรื่องวิญญาณ ซึ่งตนเองการเป็นคนทรงจำเป็นต้องพบเห็นเห็นวิญญาณอย่างเลี่ยงมิได้ เหตุเพราะไม่นานพวกเขาจำเป็นจะต้องพบเห็นกับวิญญาณที่ไม่ได้มาด้วยเหตุการณ์ดีอีกด้วย

เสียวซ่าน หนังไทย

ปี พ.ศ.2535 ปีท้ายที่สุดแห่งยุคทอง ของแมกกาซีนปลุกใจเสือป่าระดับมวลชน รวมทั้งปีแห่งความปั่นป่วนผันแปรทางการเมือง เต่า (ผิง-พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์) สาวห้าวทอมบอย นิสิตคณะอักษรฯ คุณอาศัยอยู่กับป้า ซึ่งเปิดร้านขายอาหาร ใต้อพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมี จ้อน (ต่อ-นันทวัฒน์ การอวยพรพจนกระทั่งกุล) ซึ่งเป็นหนุ่มน้อยติ๋มๆที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์เดียวกัน เป็นเพื่อนสนิท

นอกเหนือจากนั้น เต่ายังหลงเสน่ห์ น้องหมวย (บอลลูน-พินทุ์ลูกสาว ตันเพราะ) นิสิตสาวสวยรุ่นน้อง ผู้มากมายด้วยเสน่ห์แล้วก็จริต อย่างถอนตัวไม่ขึ้น เต่าหาเงินพิเศษลับๆโดยการรับจ้างเขียนเรื่องสั้นประสบการณ์ทางเพศ ให้กับนิตยสารจูงใจเสือป่าที่ชื่อ เสียวซ่าน

ซึ่งดำเนินงานโดย เฮียกังฟู (นิรุธ ประณีตบรรจงวงศ์รุ่งโรจน์) บรรณาธิการผู้ชำนาญในวงการ และก็มีอุดมการณ์อันเด่น แม้กระนั้นการณ์กลับไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิด เมื่อสถานการณ์ของตลาดกำลังแปรไป นักอ่านกำลังอยากเรื่อง ที่สำนวนรวมทั้งรายละเอียดโจ่งครึ่มเยอะขึ้น หนังไทย เต่าได้รับการขอให้ช่วยจากเฮียกังฟู ให้แปลงสำนวนและรายละเอียดของเธอ ให้เข้ากับตลาด แถมเธอยังจะต้องพบคู่แข่งขันคนสำคัญ ซึ่งเป็นนักเขียนหนุ่มคนใหม่ไฟแรง ที่มีสำนวนโจ่งครึ่ม รายละเอียดวิตถารสาแก่ใจคนอ่าน จนได้รับความชื่นชอบอย่างรวดเร็ว เขามีชื่อว่า หนุ่มพลังม้า (ปู แบล็กเฮด)

หนังไทย วัยยุ่งเหยิงฮ่า

เลิฟครั้งเก่าที่จะกลับมาใหม่อีก วุ่นวายสนุกสนานเว่อร์ของ 4 คู่ชีวิต ศูนย์รวมดารารุ่นเก๋ารุ่นใหม่มาแน่นหน้าจอ ยกตัวอย่างเช่น เอ๋ รุ่งโรจน์ สังวริลูก, จิ๋ม ลลนา สุลาวัลย์ รุ่นเล็กอย่าง แน็ก ชาลี ปอทเจส, พิม พิมประภา ตั้งประภาพร, อ้อย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, แต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์ วัยชุลมุนฮ่า ร่วมดันดังจัดจำหน่ายโดย เดอะฟิฟท์ เอลลิเมนต์ฟิล์ม ดูไปคงจะฮาแรงอยู่ เอาใจช่วยๆให้โกยเงินทะลุหลักร้อยล้าน

บุษบา The Secret Weapon (2021)

เรื่องย่อ: หน้าจอย (มุก-พิชานา) อดีตทหารหญิง บุตรสาวของนย. แผ่นดิน (พันเอกพิเศษ วันชนะ สวัสดี) ที่ถูกลอบฆ่าขณะทำหน้าที่ คุณได้รับการทาบทามจาก นักรบ (ตั๊ก-นภัสรัญชน์) คู่หูของแผ่นดิน ให้ร่วม “โปรเจกต์ผกา” แผนการฝึกหัดสาวแข็งให้เป็นมือสังหารรับใช้กองทัพ คุณตกลงใจร่วมโครงการแล้วก็ผ่านบททดสอบ เปลี่ยนเป็นมือสังหารภายใต้รหัส “บุษบา 029” และในขณะทำภารกิจ เธอได้เจอสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบิดารวมทั้งโปรเจกต์

รีวิวภาพยนตร์ไทยประจำปี กับภาพยนต์เรื่อง Tattoo Killer ต่ำทราม 2018 ที่บอกเลยว่าโดนวิจารณ์หนักมากมายๆ

เรื่องราว กล่าวถึงเรื่องราวของกลุ่มของผู้คนสักลาย ที่ถูกสังคมประณามว่าเป็นพวก ชั่ว พวกเขาจึงได้นำเอาเรื่องราวชีวิตของพวกเขา ทั้งการใช้ชีวิต ความรัก ความซื่อ ให้สังคมเห็นว่า พวกเขามิได้หยาบช้าเสมอแต่จะมีด้านอะไรก็แล้วแต่บ้างก็มาทดลองติดตามลองกันเลยครับ

Tattoo Killer ชั่วช้า 2018

เหมือนด้วยเนื้อเรื่องที่ว่ามาจะออกจะน่าดึงดูด แม้กระนั้นวันนี้เราจะมาวิจารณ์ในส่วนนี้กัน รายละเอียดตั้งแต่นี้ต่อไปหากผิดดวงใจใครต้ิงขออภัยพยายามที่นี้ด้วยนะครับเหตุเพราะสิ่งที่พวกเราให้ความคิดเห็นต่อแต่นี้ไปมาจากเสียงส่วนมากถ้าเกิดบกพร่องประการใดก็ขออภัยจริงๆ

หนังว่าด้วยเรื่องที่ดูเหมือนจะตีแผ่มุมมองของคนสักลายให้ดูดีมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แม้กระนั้นทำไมคนดูกลับรู้สึกดูแล้วยิ่งดูพวกเขาแปลกกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรื่องที่ชักชวนเอานั่งงงเต็กในมึน ที่ยิ่งดูยิ่งสลับซับซ้อนยิ่งดูยิ่งปวดศรีษะ และยังไม่รวมกับการจัดฉากหรือซาวด์เสียงที่วัวรตเฮงซวยไม่มีไม่มีการอัดเสียงเลย

ฮักมะย๋อมมะแย๋ม

ฮัความยาวหนัง: 01:43

Rating: 5.6

ปีที่ออกฉาย: 2019

เสียง: Thai

ผู้กำกับ: เจี้ย แปซิฟิค

นักแสดงหลัก: พ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, เจี้ย แปซิฟิค,วัชรพงษ์ ปัทมะ แวววาวภิชณ์ษา สุทธนากาญจน์, ขุนคำ สิทธิยม สุภาพมีมารยาทร สมละเอียดลออ, นุนี กุมพลภักดี, สุชาติ พุดจันทึก, สายสิน วงษ์คำเหลา, เจเน็ต เขียว

เรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของ บักโจ้ (สวมบทโดย วัชรดงษ์ ปัทมะ) หนุ่มสุดซื่อที่ถูกสถานการณ์บีบคั้นให้จำเป็นต้องร่วมมือกับ จู๋ (แสดงโดย เจี้ย แปซิฟิก) ฉ้อฉลครอบครัวของ แมว (สวมบทบาทโดย สุภาพมีมารยาทร สมประณีต) เนื่องจากว่าหวังล้วงสูตรลับ “แจ่วบอง”

ประจำเชื้อสาย มาขายเพื่อเอาเงินไปสู่ขอแฟนสาว ตั๊ก (แสดงโดย พราวแพรวภิชณ์ษา สุทธนากาญจน์) แต่ว่าเรื่องราวกลับเปลี่ยนเมื่อตัวเขานั้นกลับไปหลงรักแมวซะงั้น หนังไทย ช่วงเวลาเดียวกันแมวที่เริ่มมีใจให้กับบักโจ้ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าเด็กหนุ่มที่คุณรักแล้วก็ไว้วางใจเข้ามาเพียงเพื่อหาผลประโยชน์แค่นั้น บักโจ้จะทำเช่นไรเพื่อเรียกความไว้วางใจแล้วก็หัวใจของแมวให้กลับมาได้อีกรอบ

ผีไม้จิ้มฟัน

เจ้าพ่อต้นไทร สิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดเฮี้ยนประจำตรอกชื่อดี ฟังมงคล.. ตรอกสุขคติ ลือกันนมนานว่า เจ้าพ่อเป็นนายทหารเก่าที่มีเกียรติยศ เป็นคนเฉียบขาด ยึดมั่นสัจจะแบบนายทหาร แต่ว่าตายโดยไม่เป็นธรรมชาติก่อนจะถึงเวลาอันควร จึงเป็นผีเจ้าพ่อสิงย์ที่ไทร ไม่ไปไหน อีกทั้งเฮี้ยน อีกทั้งศักดิ์สิทธ์ ผู้คนมากราบไหว้บน เอก (บริวัตร อยู่โต), แว่น (ธีพร วีระจิตเอกวิชัย), ดอน (เฮนรี่ เดอ มาร์เซียค์) รวมทั้ง โว (นพดล ซอยสกุล) กรุ๊ปผู้เรียนมัธยมที่ทำตัวไร้สาระ วันๆไม่เคยท่องหนังสือเรียน ร่วมมือกับ พี่ควายน้อย (อี๊ด โปงลางสะออน) มอ’ไซค์วินขาประจำ คอยมาร่วมก๊วนเหลวไหลด้วยประจำ

วันสอบเอนทรานซ์ใกล้เข้ามา หนังไทย ความที่ไม่เคยอ่านหนังสือเรียน มัวแต่เที่ยวเล่น ดริงค์ดื่ม มองหญิง เอกรวมทั้งสหายๆอยากเอนทรานซ์ติด ก็เลยหันมาพึ่งเจ้าพ่อไทร เพียงแค่จุดธูปบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อต้นไทรไม่นาน ทุกคนก็สมหวัง ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องหญิง น้องเบลล์ (แอนนา – ปรางค์ทิพย์ เศวตประสาธน์) ที่ดอนมองมานาน ก็สอยมาอยู่ข้างกาย พี่ควายน้อยเองก็พลอยได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่

ถึงเวลาจำต้องแก้บน เกิดเหตุไม่คิด… ไทรถูกตัดหายไปแล้ว!!! ต้นไทรหายไป เอกรวมทั้งสหายๆยังไม่ได้แก้บนเจ้าพ่อต้นไทร ชีวิตทุกคนที่บนบานศาลกล่าวไว้ ถูกคุมติดอยู่มด้วยเคราะห์ร้ายต่างๆอย่างกับมีสายตาน่าขนลุกคู่หนึ่ง รอเพ่งมองอยู่เสมอเวลา แต่ละคนเจอเคราะห์ร้าย เชิญให้ขนลุกตามๆกัน

lauramoraniglesias